Historia – podręczniki, ćwiczenia

  • Historia
    nr dopuszczenia MEN: 882/1/2017, 882/4/2017

    Najlepsze zaproszenie do poznawania przeszłości. W klasie 4. podręcznik łagodnie wprowadza ucznia w świat historii, ucząc podstawowych pojęć historycznych, pracy z mapą, osią czasu i tekstem źródłowym. Zgodnie z nową podstawą programową wydarzenia z dziejów Polski ukazywane są przez losy wybitnych postaci historycznych. od klasy 5. układ treści jest chronologiczny, a język wykładu ma charakter gawędy o historii. Najlepsi ilustratorzy przygotowali niezwykłe grafiki i ilustracje 3D. Sprawdź co jeszcze znajdziesz w podręczniku Historia.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów