Plastyka – podręczniki, ćwiczenia

  • Plastyka
    nr dopuszczenia MEN: 779/1/2017

    Aktywnie i twórczo o plastyce. Najlepszy podręcznik do nauki przedmiotu, wyzwalający naturalną potrzebę twórczej aktywności dziecka. Przybliża zagadnienia plastyczne w formie czytelnego wykładu, kończąc go propozycją ćwiczenia plastycznego. Taka forma nauki pozwala na utrwalenie i lepsze zrozumienie teorii, a jednocześnie rozbudza wyobraźnię i kreatywność uczniów. Podręcznik zilustrowano najwyższej jakości reprodukcjami i grafikami czołowych twórców. Dowiedz się więcej.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów